Spracovanie starých vozidiel HELPECO s.r.o. Považská Bystrica


Spoločnosť helpeco s.r.o. od 6.11.2006 pôsobí na slovenskom trhu ako autorizované
stredisko pre zber a spracovanie starých vozidiel registrovaných v rámci celej európskej únie
a predajom použitých náhradných dielov vybraných značiek.
Ciele spoločnosti

- Zastaviť ohrozenie životného prostredia nevhodným hospodárením s nebezpečným odpadom, kde patria aj staré vozidlá.
- Zabezpečiť čo najvyššie percento recyklácie starých vozidiel s dôrazom na ochranu životného prostredia.
- Zabezpečiť služby pre motoristov, ktorí chcú v súlade s legislatívou zneškodniť staré vozidlo.